Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Deltaprogramma 2019, maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan de klimaatverandering

 18 september 2018

Het Deltaprogramma 2019, voorbereid door de deltacommissaris, met daarin concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie is op Prinsjesdag namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.