Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkverlegging Paddenpol

Op maandag 5 juli 2021 zette de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, samen met diverse bestuurders, haar handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor het verleggen van de IJsseldijk bij Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen. Waterveiligheid en natuur komen hier samen door bundeling van krachten. Lees meer…