Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Hoogwaterweek

 20 januari 2020

In de week van 25 januari 2020 was het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal.

Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Ondertussen is er ongelofelijk veel werk verricht om de rivierengebieden veiliger te maken.  Door de aanleg van dijken én de rivier ruimte te geven. Maar we hebben nog een flinke opgave om ons land ook veilig te houden voor de toekomst.

Daarom dus de hoogwaterweek! Op de website Weet van Water is te lezen wat er allemaal gedaan is en te zien was tijdens de hoogwaterweek, maar ook wat we nu nog doen.