Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Internationale kunstroute langs de IJssel in Overijssel en Gelderland

Van 19 juni tot en met 20 september 2020 vindt opnieuw de IJsselbiënnale plaats. Een internationale kunstroute met als thema de impact van klimaatverandering op ons landschap. De kunstwerken worden speciaal voor de kunstroute gemaakt en vertellen het verhaal van de IJsselvallei op bijzondere locaties.