Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Bron: Programma Integraal Riviermanagement

Integraal Riviermanagement

 27 januari 2020

Rijk en regio werken samen aan een nieuw toekomstbeeld voor 2050 voor de rivieren. Integraal Riviermanagement biedt de kans om tot samenhangende oplossingen te komen voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, scheepvaart en natuur.

Ook voor de IJssel is een eerste inventarisatie gemaakt waar de toekomstige opgaven liggen.

Het voornemen is om een Programma Integraal Riviermanagement op te stellen met bijbehorend milieueffectrapport. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Inzage was mogelijk van 23 januari 2020 tot en met 19 februari 2020.