Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Bron: Programma Integraal Riviermanagement

Integraal Rivier Management

Rijk en regio werken samen aan een nieuw toekomstbeeld voor 2050 voor de rivieren. Integraal Riviermanagement biedt de kans om tot samenhangende oplossingen te komen voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, scheepvaart en natuur.

Ook voor de IJssel is een eerste inventarisatie gemaakt waar de toekomstige opgaven liggen.

Het voornemen is om een Programma Integraal Riviermanagement op te stellen met bijbehorend milieueffectrapport. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Deze ligt tot en met woensdag 19 februari ter inzage.