Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Bron: Programma Integraal Riviermanagement

Integraal Riviermanagement

Onder de naam Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. De partneroverheden ontwikkelen IRM vooralsnog samen met maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. Burgers en individuele gebruikers van het gebied praten mee zodra de verkenning naar maatregelen op lokaal niveau plaatsvindt en hun belangen zichtbaar worden. Wil je meer weten over waarom we voor een integrale aanpak kiezen en hoe we IRM ontwikkelen? Kijk dan op www.bouwplaatsirm.nl .