Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Tweede Sluis bij Eefde

 21 april 2020

Tip: Het sluiscomplex is een van de 12 beleefplekken langs de IJssel. Klik hier voor meer informatie >

Op 20 april 2020 zijn de tweede sluis bij Eefde en het terrein naast de sluis in gebruik genomen. De schepen kunnen gebruik maken van de diepere en snellere tweede sluis.

Bijdrage stimulans Twentse economie

De tweede sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart en geeft hiermee een belangrijke economische impuls aan de regio. Het geeft de ruimte aan grotere zwaarder beladen binnenvaartschepen die door uitbreiding van het sluizencomplex nu ook de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen aandoen.

Nieuw terrein naast de sluis

Voor de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex is, samen met omwonenden en een landschapsarchitect, een landschapsplan opgesteld. Behoud van het landschappelijk karakter staat daarbij voorop. Er zijn ruim 350 bomen geplant en er zijn een amfitheater en een speeltuin aangelegd. Ook kan er gewandeld worden over de boulevard met zicht op de passerende schepen.

Innovatieve waterbouw

De nieuwe sluiskolk heeft een zogeheten segmentdeur gekregen, die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Een segmentdeur van deze omvang in een schutsluis is uniek in Nederland. Voordeel van deze segmentdeur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Dit draagt bij aan de waterveiligheid. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik.

Bron: Rijkswaterstaat. Bekijk ook info Sluis Eefde