Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Wat doet de Stuurgroep IJssel?

Bekijk hier de video over de Stuurgroep IJssel, een samenwerkingsverband van IJsselpartners.