Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Wat doet de Stuurgroep IJssel?Dijkverlegging PaddenpolIntegraal RiviermanagementHoogwaterweek