Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

12 beleefplekken langs de IJssel

Langs de IJssel gebeurt veel om te zorgen voor een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving. 12 bijzondere beleefplekken in de IJsselvallei vertellen elk hun eigen verhaal. Een bijzondere beleving ontdek je langs de IJssel!