Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Bolwerksplas en De Worp

Foto Bolswerkplas

Deventer is een stad met een rijke historie waarin de IJssel een prominente rol speelt. Het hart van de stad is door de geschiedenis heen steeds verbonden geweest met het deel aan de overzijde van de rivier – de westoever – dankzij de veerpont tussen beide oevers. Om de kans op overstromingen langs deze rivier te verminderen, is het nodig het IJsselwater bij hoogwater sneller af te voeren. Met de uiterwaardvergravingen van de Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden en die van de Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard krijgt de IJssel aan weerszijden meer ruimte. Deze noodzakelijke maatregel is aangegrepen om ook de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het historische karakter van de stad vormde daarbij een bron van inspiratie.

Het uiterwaardgebied waarin de rivierverruiming plaats heeft gevonden heeft in totaal een lengte van bijna tien kilometer. In twee projecten heeft de aanleg van twee geulen gezorgd voor meer ruimte voor de IJssel bij hoogwater. Lees hieronder meer over Bolwerksplas en De Worp.

De uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard omvatte de aanleg van een geul op de westoever van de IJssel, die even bovenstrooms van de Bolwerksplas begint. Vanaf de plas loopt de geul voor het IJsselhotel langs, in de richting van de Ossenwaard. Bij de uitvoering van deze maatregel werd het Worpplantsoen – een van de oudste stadsparken van Nederland – ontzien. Het plantsoen heeft bovendien een nieuwe groene oever aan de IJssel gekregen. De uiterwaardvergraving leidt hier tot een waterstanddaling van negentien centimeter. Daarnaast is het gebied in allerlei opzichten aantrekkelijker geworden. De ecologische waarde van de Bolwerksplas is toegenomen. Het IJsselhotel heeft een schitterende ligging gekregen aan het water met vrij uitzicht op de stad. En een cultuurhistorisch geïnspireerde schipbrug sluit aan op het pontje.

Historische aanlegsteiger

Bij het IJsselhotel op de westoever is een nieuwe aanlegsteiger gekomen, geïnspireerd op de beroemde schipbrug die op deze plek gelegen heeft. De aanlegsteiger heeft een drijvend deel dat meebeweegt met het water, waardoor de steiger bij alle waterstanden kan worden gebruikt. De steiger wekt daarmee een deel van de rijke historie weer tot leven.

Een nieuw bordes ter hoogte van het IJsselhotel geeft vanaf de westoever uitzicht op het waterfront van Deventer. Langs de kade is een aanlegplaats voor kleine plezierbootjes en het pontje naar het centrum van Deventer gekomen.

Ruimte voor de Rivier Deventer is door de combinatie van modern watermanagement en op historie geïnspireerde ruimtelijke verbeteringen een goed voorbeeld van hoe we in Nederland werken aan een veiliger én mooi rivierengebied.

Locatie: Bolwerksweg, 7419 AA Deventer (52°14’58.8″N 6°09’06.0″E)

Tip: Ten noorden van Deventer vind je een mooie wandelroute door de uiterwaarden van de IJssel: Natuurderij Keizersrande. Met onderweg een vogelkijkhut waar je de mooiste vogels kunt spotten! Meer informatie >