Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Dijkverlegging Voorsterklei

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een aantal scherpe rivierbochten. Om het gebied te beschermen tegen hoogwater zijn dijken aangepast en verlegd. Ten noorden van Zutphen bij Voorsterklei. En ten zuiden van Zutphen bij Cortenoever, voor meer informatie daarover bekijk beleefplek 4 

Het Gelderse Voorst ligt ten westen van de IJssel achter de IJsseldijk. De dijk is verlaagd en een kilometer landinwaarts is een nieuwe dijk aangelegd waardoor er een overstromingsgebied is ontstaan. De IJssel krijgt meer ruimte waardoor de uiterwaarden bij hoogwater gecontroleerd meestromen met de rivier. Door de aanpassingen in het gebied wordt het waterpeil bij hoogwater verlaagd met 29 centimeter en blijft de stroomsnelheid beperkt. Hierdoor treedt er minder schade op en blijft de stad Zutphen beschermd. Als de waterstand in de IJssel weer zakt, zakt ook de waterstand in de uiterwaarden. Nieuw aangelegde gemalen pompen dan het laatste water uit het gebied, waardoor het snel weer droog is. 

Met het oog op de veiligheid is in de nieuwe situatie fiets- en autoverkeer van elkaar gescheiden. Het fietspad bovenop de nieuwe dijk biedt fietsers een ruim uitzicht over de uiterwaarden, terwijl de auto’s onderlangs rijden.

Locatie: Voorsterklei 7, 7383 RW Voorst (52°10’50.4″N 6°09’51.5″E)