Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Nevengeulen Schellerwaarden en Vreugderijkerwaard

Bij hoogwater bestaat er bij Zwolle overstromingsgevaar aan twee kanten: bij extreem hoogwater heeft de IJssel bij Zwolle bovenstrooms te weinig ruimte. En als het IJsselmeer hoog staat, bijvoorbeeld door een noordwesterstorm, blijft het water benedenstrooms ‘hangen’ rond de stad. De IJssel heeft meer ruimte nodig om Zwolle en het achterland veilig te houden.

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

De uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden en de dijkverlegging bij Westenholte zijn twee van de drie maatregelen die zijn genomen om de waterveiligheid bij Zwolle te vergroten.

Waar nu in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vooral landbouwgrond was, hebben we een geulensysteem aangelegd. De geulen lopen onder de in 2010 aangelegde spoorbrug van de Hanzelijn door. De bestaande zandwinplas is nu ondieper en maakt deel uit van het geulensysteem. Dankzij de uiterwaardvergraving daalt bij hoogwater het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n acht centimeter.

Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard is een prachtig rivierenlandschap vol bijzondere planten en vogels. Een uniek gebied vanwege haar bijzondere stroomdalflora: planten die alleen in het stroomgebied van een rivier groeien. Stroming en zandafzet zorgen er voor metershoge zandduinen langs de rivier. Op deze rivierduinen vind je de stroomdalplanten met namen als bevertje, sikkelklaver en blauwe bremraap. Veel van deze planten groeiden oorspronkelijk alleen in Midden-Europa. Ze zijn met de stroom van de IJssel meegelift en zo in ons land doorgedrongen.

Parallel aan de IJssel heeft Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard een zogenaamde nevengeul gegraven. Deze geeft de rivier bij hoog water meer ruimte voor waterafvoer. Ook de natuur profiteert van deze ingreep. In deze nevengeul groeien bijzondere planten, zoals watergentiaan en fonteinkruidsoorten. Vogels zoeken voedsel in het ondiepe water en vissen vinden er paaiplaatsen.

Dijkverlegging

Vanwege het project Ruimte voor de Rivier is het stroombed van de IJssel vergroot. En heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijk bij de Vreugderijkerwaard verlegd. In mei 2017 is het gebied feestelijk ’teruggegeven’ aan bewoners, eigenaren en beheerders. Een dynamisch stuk nieuwe natuur is toegevoegd aan het bestaande natuurgebied. Hiervan profiteren zowel broedvogels als trekvogels die in het voor- en najaar voedsel komen zoeken. Meer informatie >

Locatie Schellerwaarden: Schellerdijk, Zwolle (52°28’49.0″N 6°05’08.2″E)

Locatie Vreugderijkerwaard: Vreugderijkerweg, 8042 PL Zwolle (52°31’15.9″N 6°01’39.1″E)

Tip: Loop vanaf biologische schapenmelkerij de Vreugdehoeve over de dijk naar de vogelkijkhut of wandel over het Laarzenpad door de Vreugderijkerwaard. Hier vind je rust, natuur en pure beleving voor jong en oud. Of neem ten zuiden van Zwolle de struinroute Voerman door de Schellerwaarden. Het startpunt vind je bij het pontje van Zwolle naar Hattem.