Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Het Reevediep

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Deze hoogwatergeul heeft als officiële naam: Reevediep. Met de komst van het Reevediep is een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen veranderd.

Bouwfase

Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden en noorden van de geul zijn waterkerende dijken aangelegd. Het zand dat is vrijgekomen bij de zomerbedverlaging van de IJssel, is gebruikt voor de bouw van deze dijken in het Reevediep. Daarnaast is er een recreatiesluis gebouwd, om boten vanaf de IJssel het Reevediep in te laten varen. En er is een brug over het Reevediep gebouwd: de Nieuwendijkbrug. Het Reevediep is 1 april 2019 in gebruik genomen.

Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Randmeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel, even ten zuiden van het Reevediep, een schutsluis gebouwd: de Reevesluis. Deze ligt in het zuidelijke deel van het Drontermeer en vervangt op termijn de Roggebotsluis. Aan de Reevesluis wordt momenteel nog volop gewerkt.

Natuurgebied Reevediep

Het Reevediep is veel meer dan waterveiligheid. Het nieuwe natuurgebied is een plek waar inwoners van Kampen en toeristen volop kunnen genieten van de natuur. Unieke punten van het gebied;

  • 12 kilometer nieuw fietspad op en langs dijken, aansluitend op bestaande routes.
  • 9 kilometer nieuw wandelpad.
  • Een vaargeul voor recreatievaart tussen het Drontermeer en de IJssel.
  • 350 hectare nieuwe deltanatuur en versterking van 5 uiterwaarden langs de IJssel.
  • 40 hectare nieuw rietmoeras voor de beschermde rietvogels Roerdomp en Grote Karekiet.

Meer informatie >

Locatie: N763 7, 8278 AA Kamperveen (52°31’53.9″N 5°56’52.3″E)

Tip: Neem het nieuwe fietspad naar het kampereiland, het einde van de IJssel.