Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Regelwerk Pannerdensch Kanaal

Foto Regelwerk Pannerdensch Kanaal

Het Pannerdensch Kanaal is al meer dan 300 jaar oud en kent een rijke geschiedenis. Het kanaal heeft een belangrijke functie in het gebied. Vroeger als bescherming tegen de Fransen en vandaag de dag als regelwerk om het water te verdelen en het achterland te beschermen tegen hoogwater.

In onderstaande video wordt uitgelegd waarom bescherming tegen hoogwater belangrijk is en hoe het water gereguleerd wordt. Het Pannerdensch kanaal is cruciaal voor de verdeling van waterafvoer in Nederland. Het Pannerdensch kanaal is aan het begin van de 18e eeuw aangelegd als verdedigingslinie tegen de Fransen. De geschiedenis van Rijkswaterstaat is nauw verbonden met het kanaal. In 1798 werd een nationale organisatie opgericht, het Bureau voor den Waterstaat. In 1848 werd de naam veranderd naar Rijkswaterstaat.

 

 

 

Het rivierengebied bij het Pannerdensch kanaal is bij hoogwater gevoelig voor overstromingen. Daarom gaat Rijkswaterstaat kribben en gesterkte oevers verlagen, zodat het water gemakkelijker weg kan stromen. Op die manier loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het riviergebied veiliger. In 2021 starten de werkzaamheden en in 2023 worden de werkzaamheden afgerond.

 

 

 

Tip: Breng een bezoek aan de Liemers. Historische en persoonlijke verhalen uit de Liemers vormen de inspiratie voor tal van activiteiten en projecten die de culturele identiteit en leefbaarheid van het gebied versterken. Meer informatie >