Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Rivierklimaatpark IJsselpoort

In Rivierklimaatpark IJsselpoort verkennen negen landelijke, regionale en lokale overheden samen met Natuurmonumenten de mogelijkheden voor herinrichting van het gebied rond de IJssel.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is het gebied van het splitsingspunt tussen de Nederrijn en de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek. Er is gewerkt aan een plan om zoveel mogelijk opgaven voor dit gebied aan te pakken. Naast hoogwaterveiligheid, gaat het daarbij om recreatie, natuur, scheepvaart en economie.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is een evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. De komende jaren wordt er gewerkt aan een klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark tussen Arnhem en Giesbeek.

Het project is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma grote rivieren. Meer informatie >

Locatie: Bandijk 45, 6988 BK Lathum (51°59’12.4″N 6°01’35.5″E)

Tip: Stap op de fiets en maak het rondje IJsseloord, Rheden, Lathum, Westervoort. Of ga te voet en neem de struinroute van Natuurmonumenten door de Koppenwaard.