Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Rivierklimaatpark IJsselpoort

In het gebied tussen de Nederrijn en de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek, wordt de komende jaren gewerkt aan een klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is het gebied van het splitsingspunt tussen de Nederrijn en de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek. Er is gewerkt aan een plan om zoveel mogelijk opgaven voor dit gebied aan te pakken. Naast hoogwaterveiligheid, gaat het daarbij om recreatie, natuur, scheepvaart en economie.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is een evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. De komende tien jaar verandert het riviergebied daarmee in een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Het project is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma grote rivieren. Meer informatie >

Locatie: Bandijk 45, 6988 BK Lathum (51°59’12.4″N 6°01’35.5″E)

Tip: Stap op de fiets en maak het rondje IJsseloord, Rheden, Lathum, Westervoort. Of ga te voet en neem de struinroute van Natuurmonumenten door de Koppenwaard.