Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Sluiscomplex Eefde

Sluis Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluiskolk.  De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Voor de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex is, samen met omwonenden en een landschapsarchitect, een landschapsplan opgesteld, waarbij behoud van het landschappelijk karakter voorop staat. 

Plek voor ontmoeting 

Het gebied rond de sluis is straks weer een plek waar, naast spelen en wandelen, gekeken kan worden naar de schepen die door de nieuwe sluis varen. Behalve de bomen en hagen krijgt het noordelijk terrein in begin 2020 ook een amfitheater, een glijbaan en een uitkijkplek. Op de sfeerimpressies is te zien waar deze worden aangelegd. Bekijk ook de filmpjes hieronder om een beeld te krijgen van de uitbreiding! Klik hier voor meer informatie.

Animatie werkzaamheden uitbreiding sluis Eefde 

 

Bouw segmentdeur sluis Eefde

 

Plaatsing nieuwe puntdeuren 

Tip: Bij Lochem kun je op de boot stappen voor een mooie vaartocht op de Berkel met de Berkelzomp “Ente” om te genieten van de rust op het water.