Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Vispassage in de Oude IJssel

In de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel ligt de grootste vispassage van Nederland. In september 2019 is deze vispassage geopend. De vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel.

Het doel van de vispassage is een betere biodiversiteit in de Oude IJssel door een rivier die vrij is van obstakels voor vissen. Daarnaast zijn de rivier- en beekmondingen zo ingericht dat deze aantrekkelijk zijn voor de dieren en planten die daar van nature voorkomen. Voor vissen is het belangrijk dat zij hun paaigronden stroomopwaarts kunnen bereiken om zich voort te planten. Deze vispassage is uitgevoerd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), om rivieren een schoon en gezond leefgebied te laten zijn voor dieren en planten.

Ook aan het gebied rondom de vispassage is gewerkt. Een mooie omgeving waar jong en oud leren over de natuur. Zo kan je in het bezoekerscentrum, dat vanaf maart 2020 is geopend, afdalen en zien hoe vissen vijf meter naar boven zwemmen. De locatie krijgt een openbaar karakter en wordt geschikt gemaakt voor het uitdragen van de taken van het waterschap die op deze plek samenkomen. Denk hierbij aan waterveiligheid, stedelijk water, maar ook het beheer van een drukke vaarweg. Ook is de stuw door het waterschap vrijgegeven als locatie voor een te bouwen waterkrachtcentrale. Meer informatie >

Benieuwd hoe de vispassage in Doesburg werkt? Bekijk hieronder de video.

Locatie: Barend Ubbinkweg, Doesburg (52°00’28.2″N 6°07’51.0″E)

Tip: Maak na een bezoekje aan de vistrap een mooie fietstocht van Doesburg naar Doetinchem langs de Oude IJssel. Of combineer een kijkje bij de visstrap met een mooie stadswandeling door Doesburg!