Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Meer informatie?

U kunt een mail sturen naar indien u meer informatie wilt ontvangen. Voor meer informatie over het Deltaprogramma Rijn verwijzen wij u graag naar het Deltaprogramma Rijn en voor de genoemde projecten naar de betreffende websites.

Over de website

Deze website www.OnzeIJssel.nl is ontwikkeld op verzoek van de Stuurgroep IJssel. U vindt hier algemene informatie over de strategie en de maatregelen die ontwikkeld worden om te zorgen voor een veilig IJssel, nu en in de toekomst. Hoogwaterveiligheid is daarom het belangrijkste thema op deze site. Daarnaast kunt u op de pagina’s Beleef de IJssel en 12 Beleefplekken langs de IJssel lezen over onderwerpen op het gebied van natuur, recreatie, toerisme, kunst, cultuur en historie.

Deze website is daarmee bedoeld als een verzamelplaats om de ontwikkelingen en activiteiten rond de rivier de IJssel te bundelen en op één centrale plek weer te geven. U vindt dan ook evenementen, bijeenkomsten, publicaties en doorverwijzingen naar andere websites.

Het is niet de bedoeling om via de website reclame te maken vanuit een commerciële doelstelling.