Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Documentatie

Hier vindt u relevante documentatie over de IJssel.

Video's, documenten en links

Documenten

Onze-IJssel-VKS-IJssel-folder-definitief-1.pdf
Onze-IJssel-Magazine-definitief.pdf
Ruimtelijk-Perspectief-Dijken-Gelderse-IJssel-en-Splitsingspuntengebied-Deel-1.pdf
Ruimtelijk-Perspectief-Dijken-Gelderse-IJssel-en-Splitsingspuntengebied-deel-2.pdf
Ruimtelijk-Perspectief-Dijken-Overijssel-website.pdf
Werkboek-Ontwerplaboratorium-Rivieren-2018-website.pdf

Links

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Kader Richtlijn Water (KRW)
Samenwerken aan Riviernatuur
Natuurgebied de IJsselmonding
Natuurgebied de IJsselvallei
Wikipedia over de IJssel
Rijkswaterstaat over de IJssel
Salland Natuurlijk Gastvrij
Schone IJsseloevers