Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Documentatie

Hier vindt u relevante documentatie en links over de IJssel.

Video's, documenten en links

Documenten

Onze-IJssel-VKS-IJssel-folder-definitief-1.pdf
Onze-IJssel-Magazine-definitief.pdf
Ruimtelijk-Perspectief-Dijken-Gelderse-IJssel-en-Splitsingspuntengebied-Deel-1.pdf
Ruimtelijk-Perspectief-Dijken-Gelderse-IJssel-en-Splitsingspuntengebied-deel-2.pdf
Ruimtelijk-Perspectief-Dijken-Overijssel-website.pdf
Werkboek-Ontwerplaboratorium-Rivieren-2018-website.pdf

Links

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Kader Richtlijn Water (KRW)
Samenwerken aan Riviernatuur
Natuurgebied de IJsselmonding
Natuurgebied de IJsselvallei
Wikipedia over de IJssel
Rijkswaterstaat over de IJssel
Salland Natuurlijk Gastvrij
Schone IJsseloevers
Drinkbare IJssel