Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Stap op de fiets en beleef de IJssel

Langs de IJssel gebeurt veel om te zorgen voor een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving. Stap op de fiets en ontdek het gebied met een van de vijf fietsroutes. Een bijzondere beleving ontdek je langs de IJssel!

 

Fietsroute Westervoort – Doesburg (51 km)

Bij Westervoort splitst de Rijn zich en stroomt de IJssel door een glooiend landschap langs recreatiegebied de Rhederlaag en mooie dorpen zoals Doesburg. Bekijk deze fietsroute >

 

Fietsroute Brummen – Gorssel (51 km)

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen en een aantal scherpe rivierbochten. Om het gebied te beschermen tegen hoogwater zijn dijken aangepast en verlegd. Bekijk deze fietsroute >

 

Fietsroute Deventer – Den Nul (44 km)

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Niet alleen vanuit de zee, maar ook vanuit onze rivieren. Die krijgen vaker veel water te verwerken. Daarom geven we de rivieren meer ruimte om het water veilig af te kunnen voeren. Zo werken we aan de veiligheid van ons rivierengebied. Bekijk deze fietsroute >

 

Fietsroute Wijhe – Zwolle (47 km)

De uiterwaarden zijn aangelegd om het water van de IJssel meer ruimte te geven bij hoge waterstanden. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd. Bekijk deze fietsroute >

 

Fietsroute Zwolle – Kampen (55 km)

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen, zeker in de IJssel-Vechtdelta. Om het water veilig af te kunnen voeren, krijgen rivieren de ruimte. Ontdek het Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, en de mooie uitgestrekte landschappen. Bekijk deze fietsroute >