Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Projecten

De afgelopen jaren is volop gewerkt aan een veilige IJssel. En dat is ook op veel plekken te zien. Maar we zijn nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat het veilig wonen, werken en recreëren is lans de IJssel, worden verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit diverse uitvoeringsprogramma’s.

Ruimte voor de Rivier

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Vanuit de zee en rivieren. Om het water veilig af te kunnen voeren, krijgen rivieren meer ruimte. Met de opening van de hoogwatergeul Reevediep werd het programma in 2019 officieel afgerond. Meer informatie >

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen werken zij eraan om alle primaire keringen voor 2050 te versterken zodat deze weer voldoen aan de wettelijke normen. Meer informatie >

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Provincies, waterschappen, gemeenten, waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten werken samen aan deze opgave. Meer informatie >

Waar wordt gewerkt aan de IJssel?

Hello world!

Filters

Plaats

 

 

 

Soort project

Fase

Hondsbroeksche Pleij

Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en de IJssel, daar ligt de Hondsbroeksche Pleij. Deze...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Westervoort

Bolwerksplas en De Worp

Vlak langs Deventer stroomt de IJssel. Om de kans op overstromingen langs deze rivier te...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Deventer

Stenendijk in Hasselt

De Stenendijk in Hasselt is een unieke dijk in Nederland. Het is de ‘laatste muur...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hasselt

Scheller en Oldenelerbuitenwaarden

De Scheller en Oldenelerbuitenwaarden liggen net ten zuidwesten van Zwolle aan de oostoever van de...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Zwolle

De IJsselkogge

Vanuit het project Ruimte voor de Rivier, zijn er de afgelopen jaar veel werkzaamheden uitgevoerd...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Kampen

IJsseldijk Apeldoornskanaal

De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal voldoet niet meer aan de nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen. Op...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hattem

» Wapenveld