Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Projecten

De afgelopen jaren is volop gewerkt aan een veilige IJssel. En dat is ook op veel plekken te zien. Maar we zijn nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat het veilig wonen, werken en recreëren is lans de IJssel, worden verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit diverse uitvoeringsprogramma’s. Deze programma’s zijn onder andere Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Waar wordt gewerkt aan de IJssel?

Hello world!

Filters

Plaats

 

 

Soort project

Fase

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkswaterstaat bouwt een tweede sluiskolk in de sluis bij Eefde. Daardoor neemt de doorstroming van en naar...

Meer info

» In uitvoering

» Vaarwegverbetering

» Eefde

Herinrichting IJsselkade Zutphen

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel werken intensief samen aan de versterking en inrichting...

Meer info

» In uitvoering

» Gebiedsontwikkeling

» Zutphen

IJsseldijk Apeldoorns kanaal

Het waterschap Vallei en Veluwe werkt met bewoners aan plannen voor het verbeteren van de...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hattem

Dijkversterking Zwolle - Olst

Vanwege strengere eisen voor de IJsseldijk gaat het waterschap Drents Overijsselse Delta de IJsseldijk tussen...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Olst

» Zwolle

Dijkversterking Pannerden - Loo

Over een lengte van 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo is de...

Meer info

» In uitvoering

» Dijkversterking/HWBP

» Loo

» Pannerden

Rivierklimaatpark IJsselpoort: wonen, werken en recreëren in een toekomstbestendig rivierlandschap

Een klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark: daar werken wij de komende jaren aan tussen Arnhem en...

Meer info

» In voorbereiding

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Arnhem

» Giesbeek