Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Bolwerksplas en De Worp

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Deventer

Vlak langs Deventer stroomt de IJssel. Om de kans op overstromingen langs deze rivier te verminderen, is het nodig het IJsselwater bij hoogwater sneller af te voeren. Daarom is er onder andere bij de Bolwerksplas en De Worp meer ruimte gecreëerd voor de uiterwaarden. 

Aanpak

In het gebied van de Bolwerksplas, de Worp en Ossenwaard is een geul aangelegd op de westoever van de IJssel. Deze maatregelen zorgen voor een waterstanddaling van negentien centimeter. Ook het omliggende gebied is aangepakt, zo heeft de IJssel een nieuwe groene oever gekregen.

Meer informatie >

Locatie