Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

De IJsselkogge

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Kampen

Vanuit het project Ruimte voor de Rivier, zijn er de afgelopen jaar veel werkzaamheden uitgevoerd in de regio Kampen-Zwolle. Ook de komende jaren wordt er nog hard gewerkt. Vooraf aan deze werkzaamheden is de bodem van de IJssel onderzocht. Daarbij is een bijzondere ontdekking gedaan: de middeleeuwse IJsselkogge. Waarschijnlijk is dit schip destijds opzettelijk afgezonken om de loop van de IJssel te beïnvloeden. De rivier was namelijk aan het verzanden en dat was schadelijk voor de bereikbaarheid van handelsstad Kampen.

Aanpak

Om de werkzaamheden van dit project uit te kunnen voeren, was het noodzakelijk dat de scheepswrakken werden geborgd. Ruim drie maanden zijn duikers en bergers onder water bezig geweest met archeologisch onderzoek en de bouw van de constructie voor de lichting. Begin 2016 is de IJsselkogge uit de IJssel gehaald. Vervolgens is het scheepswrak geconserveerd voor een tentoonstelling.

Planning

In 2010 is het scheepswrak ontdekt, in 2016 is de IJsselkogge uit de IJssel gehaald en in 2019 is gestart met de conservering. 

Samenwerking

De berging van de IJsselkogge is een van de projecten van het IJsseldelta programma.

Meer informatie >

Locatie