Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Foto: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Pannerden - Loo

» In uitvoering

» Dijkversterking/HWBP

» Loo

» Pannerden

Over een lengte van 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo is de dijk door Waterschap Rijn & IJssel versterkt. Hierdoor is de dijk voldoende sterk en is het achterland goed beschermd tegen hoogwater.

 

Lees meer over Dijkversterking Pannerden - Loo

Locatie