Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Foto: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Pannerden - Loo

» Afgerond

» Dijkversterking/HWBP

» Loo

» Pannerden

Dijkring 48 vervult een cruciale rol in de veiligheid van Oost-Nederland. Uit onderzoek bleek dat over een lengte van circa 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo de dijk minder sterk is dan de rest van dijkring 48. Deze grensoverschrijdende dijk loopt langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal in Nederland.

Aanpak

Om de dijk sterker te maken zijn alle zwakke plekken gerepareerd. Bij Pannerden is binnendijks een steunberm aangelegd en bij Loo is de nevengeul in het voorland gedempt. In de omgeving van de dijk zijn poelen aangelegd voor kamsalamanders en grote modderkruipers.

Planning

In 2017 is gewerkt aan de versterking van deze dijk. In 2018 zijn de werkzaamheden afgerond en is de dijk weer gemarkeerd als veilig.

Samenwerking

Dit project werd uitgevoerd in opdracht van waterschap Rijn en IJssel.

 

Locatie