Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Dijkversterking Olst - Zwolle

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Olst

» Zwolle

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel en bij noordwesterstorm tegen water vanuit het IJsselmeer. De totale lengte van dit traject in 29 kilometer. Uit onderzoek is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. Bij een doorbraak zou het omliggende gebied 1 tot 3 meter onder water komen te staan. Daarom wordt deze dijk de komende jaren versterkt.

Aanpak

De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. De IJsseldijk is in vijftien trajecten opgedeeld. Samen met inwoners, bedrijven, belangenverenigingen en medeoverheden wordt gewerkt aan een passende maatregelen voor elk gedeelte van de dijk.

Planning

Van 2017 tot 2019 heeft het waterschap de verschillende mogelijkheden voor deze dijk onderzocht. Van 2020 tot 2022 wordt het voorkeursalternatief in overleg met bewoners en belanghebbenden in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 start de uitvoering van de maatregelen.

Samenwerking

Gemeente Olst-Wijhe, gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat werken samen aan het verbeteren van de dijk tussen Olst en Zwolle.

Meer informatie >

Locatie