Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkversterking Zwolle - Olst

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Olst

» Zwolle

Vanwege strengere eisen voor de IJsseldijk gaat het waterschap Drents Overijsselse Delta de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle versterken. Zo worden Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen. Het waterschap onderzoekt samen met bedrijven, bewoners en andere overheden welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Lees meer over Dijkversterking Zwolle - Olst