Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Havikerwaard Zuid (1e fase)

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» De Steeg

De Havikerwaard Zuid is onderdeel van de Havikerpoort. Het doel is om dit unieke gebied te behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek.

Aanpak

Door zandwinning wordt een nevengeul langs de IJssel gerealiseerd, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied daarin worden mooie fiets- en wandelroutes aangelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en is er al veel gebeurd.

Planning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2017.

Samenwerking

Provincie Gelderland, gemeente Rheden, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Landgoed Middachten, Stichting Twickel (Landgoed Hof te Dieren), Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkten samen aan dit project.

Meer informatie >

Locatie