Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Foto: Fokko Erhart (www.wildernisfoto.nl)

Rivierklimaatpark IJsselpoort

» In voorbereiding

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Arnhem

» Giesbeek

In het gebied tussen de Nederrijn en de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek wordt gewerkt aan een klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark. De komende tien jaar verandert het gebied in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met een goed bevaarbare IJssel als middelpunt.

Aanpak

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar.

Planning

In oktober 2020 hebben de tien partners de plannen op hoofdlijnen vastgesteld en heeft de minister van I&W groen licht gegeven voor de volgende fase waarin we de plannen gedetailleerd uitwerken. Op basis van de nadere uitwerking worden waar nodig bestemmingen gewijzigd en vergunningen aangevraagd. De uitvoering van de maatregelen in het Rivierklimaatpark vindt naar verwachting plaats van 2024 tot en met 2028.

Samenwerking

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.

Meer informatie >

Locatie