Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Foto: Fokko Erhart (www.wildernisfoto.nl)

Rivierklimaatpark IJsselpoort: wonen, werken en recreëren in een toekomstbestendig rivierlandschap

» In voorbereiding

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Arnhem

» Giesbeek

Een klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark: daar werken wij de komende jaren aan tussen Arnhem en Giesbeek.

Met negen overheden en Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat we straks goed kunnen omgaan met wateroverlast of watertekort. We verruimen de IJssel, versterken waar nodig dijken en houden de rivier ook bij laag water goed bevaarbaar. We verbeteren de waterkwaliteit en verbinden natuurgebieden om planten en dieren ruimte te bieden.

Samen met inwoners en ondernemers verkennen wij kansen voor duurzame economische (agrarische) bedrijvigheid, schone energie en recreatie. Zo blijft het goed wonen, werken en genieten aan een veilige IJssel en haar prachtige uiterwaarden.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen staan wij voor integraal riviermanagement. En met inwoners en ondernemers maken wij één plan voor de herinrichting van de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek en gaan we voor een evenwichtige ontwikkeling van natuur, recreatie en duurzame economie.

 

 

Lees meer over Rivierklimaatpark IJsselpoort

Locatie