Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Kunstfotograaf Hettema (copyright)

Herinrichting IJsselkade Zutphen

» In uitvoering

» Gebiedsontwikkeling

» Zutphen

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel werken intensief samen aan de versterking en inrichting van de IJsselkade. Een belangrijk onderdeel daarin is de waterkering langs de IJsselkade die de stad beschermt tegen overstromingen.


 

 

Lees meer over de Herinrichting IJsselkade Zutphen

Locatie