Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Veessen

» Wapenveld

Om de IJssel meer ruimte te geven, is er in het gebied tussen de dorpen Veessen en Wapenveld veel veranderd. Op ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van Zwolle, is een hoogwatergeul aangelegd die de IJssel extra capaciteit geeft. De breedte van deze geul varieert van 500 tot 1.500 meter. De geul fungeert bij extreem hoogwater als een zogenoemde ‘bypass’, zodat de rivier niet buiten haar oevers treedt.

Aanpak

De geul tussen Veessen en Wapenveld is 8 kilometer lang. Dat komt omdat in plaats van de geul in het landschap uit te graven, er twee nieuwe dijken zijn aangelegd. Hierdoor is een hoogwatergeul ontstaan die bij extreem hoogwater tot wel 45 procent van het IJsselwater af kan voeren. Door voor deze oplossing te kiezen, blijven de bestaande functies van het gebied behouden en is tegelijkertijd de waterveiligheid bij extreem hoogwater aanzienlijk verbeterd. In 2019 heeft de hoogwatergeul de Bouwprijs 2019 gewonnen. De jury zei hierover het volgende: “De Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een enorme ingreep in het landschap maar oogt bescheiden. De jury is van mening dat hier sprake is van een prachtig staaltje Hollandse Delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. Iedere betrokkene in de omgeving gaat erop vooruit!”

Planning

Dit project is uitgevoerd tussen 2013 en 2017.

Samenwerking

Rijkswaterstaat, gemeente Heerde, provincie Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied.

Meer informatie >

Locatie