Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
www.ijsseldeltaprogramma.nl

IJsseldelta fase 2 (Roggebotsluis, Drontermeerdijk, Reevesluis)

» In uitvoering

» Dijkversterking/HWBP

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Kampen

In het gebied tussen de IJssel en het Drontermeer wordt gewerkt aan oplossingen die ervoor zorgen dat leven, werken en recreëren in de IJsseldelta veilig is en blijft. De afgelopen jaren is hier al gewerkt aan het Reevediep. Deze nieuwe waterverbinding is in 2019 opgeleverd. Klik hier voor meer informatie over dat project >

Aanpak

Om te zorgen dat het water van de IJssel goed kan wegstromen via het Reevediep, gaat de Roggebotsluis verdwijnen. Er komt een brede, open verbinding met het IJsselmeer. De huidige brug gaat vaak open en zorgt voor veel oponthoud. Daarom komt er een nieuwe hogere brug. De regio wordt daardoor beter bereikbaar. Daarnaast wordt de Drontermeerdijk versterkt en verhoogd met 2,7 meter. De dijk voldoet dan weer aan de landelijke veiligheidseisen.

Ter vervanging van de Roggebotsluis wordt verderop gebouwd aan een nieuwe sluis: de Reevesluis. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. De sluis gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer. De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Ook komt er aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs en aan de oostzijde van de sluis een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers. Verder komt er een looppad over de sluis, waar het mogelijk is om met de fiets aan de hand over te steken.

Planning

De werkzaamheden worden volgens planning in 2022 afgerond.

Samenwerking

In het programma IJsseldelta werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio.

Meer informatie >

Locatie