Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

IJsseldijk Apeldoorns kanaal

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hattem

De IJsseldijk voldoet niet aan de normen van het Rijk. Op sommige plekken is de dijk niet hoog genoeg en op andere plekken niet stabiel genoeg. Het gaat om de dijk tussen de keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld). Daarom wordt er de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van deze dijk.

Aanpak

De IJsseldijk tussen de keersluis het Bastion in Hattem en het Kloosterbos in Wapenveld is opgedeeld in vijf trajecten. Voor elk deel is een oplossing gezocht die het best past in de omgeving en bij de wensen van bewoners en eigenaren.

Planning

Van 2016 tot en met 2018 zijn plannen gemaakt voor dit gebied. Op dit moment worden deze plannen verder uitgewerkt en voorbereid. Volgens de planning gaat de aannemer vanaf 2021 van start met het uitvoeren van de werkzaamheden en worden de werkzaamheden in 2023 afgerond.

Samenwerking

Waterschap Vallei en Veluwe en Alliantie Dijkenbouwers werken samen aan de verbetering van deze dijk.

Meer informatie >

Locatie