Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

IJsseldijk Apeldoorns kanaal

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hattem

Het waterschap Vallei en Veluwe werkt met bewoners aan plannen voor het verbeteren van de IJsseldijk. Het gaat om de dijk tussen de keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld).

Lees meer over IJsseldijk Apeldoorns kanaal