Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Nevengeul Vreugderijkerwaard

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Zwolle

De Vreugderijkerwaard ligt ten westen van Zwolle aan de oever van de IJssel. Het is een prachtig rivierenlandschap vol bijzondere planten en vogels. Een uniek gebied vanwege haar bijzondere stroomdalflora: hier groeien planten die alleen in het stroomgebied van een rivier groeien. Stroming en zandafzet zorgen er voor metershoge zandduinen langs de rivier. Op deze rivierduinen vind je de stroomdalplanten met namen als bevertje, sikkelklaver en blauwe bremraap. Veel van deze planten groeiden oorspronkelijk alleen in Midden-Europa. Ze zijn met de stroom van de IJssel meegelift en zo ons land doorgedrongen.

Aanpak

In 2003 kreeg de Vreugderijkerwaard de allereerste nevengeul van Nederland. De geul, parallel aan de IJssel, loopt vol bij hoogwater en verlaagt zo het waterpeil van de IJssel. Daardoor worden Zwolle en Kampen beschermd tegen hoogwater.

Planning

Het project in de Vreugderijkerwaard is in 2003 afgerond. In de jaren daarna zijn er in de omgeving van de Vreugderijkerwaard nog allerlei andere projecten uitgevoerd in het kader van hoogwaterveiligheid. Ook de komende jaren wordt er gewerkt om het gebied te beschermen tegen hoogwater.

Samenwerking

De uitgevoerde werkzaamheden in de Vreugderijkerwaard zijn onderdeel van Ruimte voor de Rivier.

Locatie