Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Projecten

De afgelopen jaren is volop gewerkt aan een veilige IJssel. En dat is ook op veel plekken te zien. Maar we zijn nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat het veilig wonen, werken en recreëren is lans de IJssel, worden verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit diverse uitvoeringsprogramma’s.

Ruimte voor de Rivier

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Vanuit de zee en rivieren. Om het water veilig af te kunnen voeren, krijgen rivieren meer ruimte. Met de opening van de hoogwatergeul Reevediep werd het programma in 2019 officieel afgerond. Meer informatie >

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen werken zij eraan om alle primaire keringen voor 2050 te versterken zodat deze weer voldoen aan de wettelijke normen. Meer informatie >

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Provincies, waterschappen, gemeenten, waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten werken samen aan deze opgave. Meer informatie >

Waar wordt gewerkt aan de IJssel?

Hello world!

Filters

Plaats

 

 

 

Soort project

Fase

Veilige Vecht

De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen hoogwater vanuit Duitsland. Om Dalfsen en...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Dalfsen

» Zwolle

Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden versterkt. Ze lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Zwolle

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Om de IJssel meer ruimte te geven, is er in het gebied tussen de dorpen...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Veessen

» Wapenveld

IJsseldelta fase 2 (Roggebotsluis, Drontermeerdijk, Reevesluis)

In het gebied tussen de IJssel en het Drontermeer wordt gewerkt aan oplossingen die ervoor...

Meer info

» In uitvoering

» Dijkversterking/HWBP

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Kampen

Voorsterklei

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Voorst

Dijkverlegging Cortenoever

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Cortenoever