Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Projecten

De afgelopen jaren is volop gewerkt aan een veilige IJssel. En dat is ook op veel plekken te zien. Maar we zijn nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat het veilig wonen, werken en recreëren is lans de IJssel, worden verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit diverse uitvoeringsprogramma’s. Deze programma’s zijn onder andere Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Waar wordt gewerkt aan de IJssel?

Hello world!

Filters

Plaats

 

 

Soort project

Fase

Havikerwaard Zuid (1e fase)

Nabij het dorp De Steeg wordt sinds 2017 gewerkt aan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid (fase 1)....

Meer info

» In voorbereiding

» Gebiedsontwikkeling

» De Steeg

Tichelbeekse Waard

Een deel van de Tichelbeeksewaard in Zutphen is afgelopen jaar ingericht als wandelrondje. Er zijn...

Meer info

» In uitvoering

» Gebiedsontwikkeling

» Zutphen

Reevediep

Het Reevediep is de nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is...

Meer info

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Kampen