Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Projecten

De afgelopen jaren is volop gewerkt aan een veilige IJssel. En dat is ook op veel plekken te zien. Maar we zijn nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat het veilig wonen, werken en recreëren is lans de IJssel, worden verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit diverse uitvoeringsprogramma’s.

Ruimte voor de Rivier

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Vanuit de zee en rivieren. Om het water veilig af te kunnen voeren, krijgen rivieren meer ruimte. Met de opening van de hoogwatergeul Reevediep werd het programma in 2019 officieel afgerond. Meer informatie >

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen werken zij eraan om alle primaire keringen voor 2050 te versterken zodat deze weer voldoen aan de wettelijke normen. Meer informatie >

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Provincies, waterschappen, gemeenten, waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten werken samen aan deze opgave. Meer informatie >

Waar wordt gewerkt aan de IJssel?

Hello world!

Filters

Plaats

 

 

 

Soort project

Fase

Nevengeul Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard ligt ten westen van Zwolle aan de oever van de IJssel. Het is...

Meer info

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Zwolle

Uitbreiding sluis Eefde

Sluis Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en...

Meer info

» In uitvoering

» Vaarwegverbetering

» Eefde

Herinrichting IJsselkade Zutphen

De herinrichting van de IJsselkade in Zutphen is onderdeel van Rivier in de Stad. Er...

Meer info

» In uitvoering

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Zutphen

IJsseldijk Apeldoorns kanaal

De IJsseldijk voldoet niet aan de normen van het Rijk. Op sommige plekken is de...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hattem

Dijkversterking Olst - Zwolle

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen...

Meer info

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Olst

» Zwolle

Dijkversterking Pannerden - Loo

Dijkring 48 vervult een cruciale rol in de veiligheid van Oost-Nederland. Uit onderzoek bleek dat...

Meer info

» Afgerond

» Dijkversterking/HWBP

» Loo

» Pannerden