Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Projecten

De afgelopen jaren is volop gewerkt aan een veilige IJssel. En dat is ook op veel plekken te zien. Maar we zijn nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat het veilig wonen, werken en recreëren is lans de IJssel, worden verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit diverse uitvoeringsprogramma’s.

Ruimte voor de Rivier

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Vanuit de zee en rivieren. Om het water veilig af te kunnen voeren, krijgen rivieren meer ruimte. Met de opening van de hoogwatergeul Reevediep werd het programma in 2019 officieel afgerond. Meer informatie >

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen werken zij eraan om alle primaire keringen voor 2050 te versterken zodat deze weer voldoen aan de wettelijke normen. Meer informatie >

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Provincies, waterschappen, gemeenten, waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten werken samen aan deze opgave. Meer informatie >

Waar wordt gewerkt aan de IJssel?

Hello world!

Filters

Plaats

 

 

 

Soort project

Fase

Rivierklimaatpark IJsselpoort

In het gebied tussen de Nederrijn en de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek wordt gewerkt...

Meer info

» In voorbereiding

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Arnhem

» Giesbeek

Havikerwaard Zuid (1e fase)

De Havikerwaard Zuid is onderdeel van de Havikerpoort. Het doel is om dit unieke gebied...

Meer info

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» De Steeg

Tichelbeeksewaard

Zutphen is een prachtige stad aan de IJssel. Het IJsselfront ondergaat tussen 2017 en 2020...

Meer info

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Zutphen

Reevediep

Het Reevediep bij Kampen is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze...

Meer info

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Kampen