Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta / Reevediep

Reevediep

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Rivierverruiming

» Kampen

Het Reevediep bij Kampen is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Met de komst van het Reevediep is een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen veranderd.

Aanpak

Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, wordt als sluitstuk de IJsseldijk afgegraven. Aan de kant van de IJssel ligt al een inlaatdrempel. Ten zuiden en noorden van de geul zijn dijken aangelegd met zand dat is vrijgekomen bij de zomerbedverlaging van de IJssel. Om boten vanaf de IJssel het Reevediep in te laten varen, is een recreatieschutsluis gebouwd. Ook is een brug over het Reevediep gebouwd, de Nieuwendijkbrug. Het Reevediep is begin 2019 in gebruik genomen.

Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Randmeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel, even ten zuiden van het Reevediep, een schutsluis gebouwd, de Reevesluis. Deze ligt in het zuidelijke deel van het Drontermeer en op termijn wordt de Roggebotsluis verwijderd. Aan de Reevesluis wordt momenteel nog volop gewerkt.

Planning

Op 1 april 2019 zijn de bouwhekken weggehaald en is de eerste fase van het Reevediep opgeleverd. De twee fase van het project wordt nu uitgevoerd.

Samenwerking

Staatsbosbeheer, gemeente Kampen, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn nu beheerder van het Reevediep.

Meer informatie >

Locatie