Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Scheller en Oldenelerbuitenwaarden

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Zwolle

De Scheller en Oldenelerbuitenwaarden liggen net ten zuidwesten van Zwolle aan de oostoever van de IJssel. Dit gebied is ongeveer 135 hectare groot. Door aanpassingen in dit gebied is het niveau van de IJssel bij Zwolle ongeveer acht centimeter gedaald in situaties van hoogwater.

Aanpak

De Scheller en Oldenelerbuitenwaarden hebben twee nevengeulen gekregen tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. Daarnaast is de aanwezige zandwinplaats ondieper gemaakt en opgenomen in het geulensysteem.

Planning

In 2011 zijn de werkzaamheden gestart en deze zijn afgerond in 2016.

Samenwerking

De werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Locatie