Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
foto : R. Huizenga

Stadsdijken Zwolle

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden versterkt. Ze lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd.

Aanpak

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren.

Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden zoals de gemeente Zwolle wordt onderzocht wat de beste manier is om de dijkversterking aan te pakken. Er wordt ook gekeken naar kansen om het gebied rondom de dijk meer bij de stad te betrekken.

Planning

In het voorjaar van 2020 zijn de verschillende ontwerpvarianten voor de dijkversterking uitgewerkt en beoordeeld. In de zomer wordt een Voorlopig Ontwerp aan het bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta voorgesteld.  Het bestuur neemt hierover na de zomervakantie een besluit. Na dat besluit volgen de procedures (o.a. projectplan Waterwet) en vergunningaanvragen die nodig zijn voor het vervolg van het project.

Samenwerking

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt samen met gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel aan de versterking van deze dijken.

Meer informatie >

Locatie