Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Stenendijk in Hasselt

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hasselt

De Stenendijk in Hasselt is een unieke dijk in Nederland. Het is de ‘laatste muur in Nederland’ die nog overeind staat als bescherming tegen dijkdoorbraken en dat was in 1975 reden om het te erkennen als rijksmonument. Toch voldoet het bouwwerk niet meer aan de eisen van deze tijd. De dijk is veilig, maar kwetsbaar, zo stelt het waterschap Drents Overijsselse Delta.  Bij extreem hoogwater stroomt er water overheen, waardoor de kruin kan wegspoelen en waarna de dijk mogelijk bezwijkt. Ook kan de dijk instorten als dat hoogwater net verdwenen is. 

Aanpak

Hoe wordt de Stenendijk weer veilig? Daar wordt het komende jaar onderzoek naar gedaan. Mogelijke oplossingen, de effecten en kosten ervan worden in beeld gebracht om te kijken naar de meest kansrijke oplossingen voor de omgeving. Dit onderzoek wordt ook wel de verkenningsfase genoemd.   

Planning

De komende tijd wordt gewerkt aan de planuitwerking. In deze volgende stap maken we een definitief ontwerp waarmee we vergunningen kunnen aanvragen. Tot het najaar van 2020 vindt de aanbesteding plaats; de zoektocht naar de marktpartij met de beste papieren om de Stenendijk te versterken. Begin 2022 begint de aannemer met de uitvoering. 

Samenwerking

Tijdens het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, wordt er samengewerkt met bewoners, belangengroepen en bedrijven, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. 

Meer informatie >

Locatie