Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Tichelbeeksewaard

» Afgerond

» Gebiedsontwikkeling

» Zutphen

Zutphen is een prachtige stad aan de IJssel. Het IJsselfront ondergaat tussen 2017 en 2020 een complete metamorfose. Er wordt gewerkt aan de integrale realisatie van waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselfront, waar de IJsselkade, het IJsselpaviljoen en de Havenstraat deel van uitmaken. De herinrichting van de Tichelbeeksewaard is ook onderdeel van Rivier in de Stad.

Aanpak

Een deel van de Tichelbeeksewaard in Zutphen is ingericht als wandelrondje. Er zijn enkele paden aangelegd met een paar uitkijkpunten. Ook is er een stelsel van beekjes uitgegraven. Door smeltwater en toenemende neerslag hebben rivieren vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk. Zo kan de rivier het water veilig blijven afvoeren.

Planning

De werkzaamheden zijn afgerond en in juni 2018 is het gebied feestelijk geopend voor publiek.

Samenwerking

Rijkswaterstaat, waterschap Rijn en IJssel, grondeigenaren en gemeente Zutphen werkten samen aan een veilig en natuurlijk gebied.

Meer informatie >

Locatie