Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Uitbreiding sluis Eefde

» In uitvoering

» Vaarwegverbetering

» Eefde

Sluis Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Via de sluis vervoeren schepen jaarlijks 70.000 containers en 60 miljoen ton lading tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Daarmee is de sluis bij Eefde een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding.

Aanpak

Rijkswaterstaat heeft een tweede sluiskolk in de sluis bij Eefde gebouwd. De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor voor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. De nieuwe sluiskolk is geschikt voor schepen van 110 m bij 11,4 mm en een vaardiepte van maximaal 3,5 m. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een impuls. Bovendien was één sluiskolk in zo’n belangrijk knooppunt kwetsbaar in geval van onderhoud of calamiteiten. Samen met omwonenden en een landschapsarchitect is een plan gemaakt voor de inrichting van het omliggende terrein.

Planning

De nieuwe sluis is in april 2020 in gebruik genomen. Daardoor is er nu tijd en ruimte om groot onderhoud te plegen aan de bestaande sluiskolk. Deze werkzaamheden worden later dit jaar afgerond.

Samenwerking

Gemeente Lochem, het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland werkten samen aan de uitbreiding van het sluiscomplex.

Meer informatie >

Locatie