Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
Bron: Rijkswaterstaat

Uitbreiding sluis Eefde

» In uitvoering

» Vaarwegverbetering

» Eefde

Rijkswaterstaat bouwt een tweede sluiskolk in de sluis bij Eefde. Daardoor neemt de doorstroming van en naar het Twentekanaal toe en de wachttijd voor schepen af. De omgeving rond de sluis wordt opnieuw ingericht. Om ruimte te maken voor de sluiskolk wordt de dijk langs de IJssel en het Twentekanaal verlegd.

Lees meer over de Uitbreiding sluis Eefde