Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier

Voorsterklei

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Voorst

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een aantal scherpe rivierbochten. Om het gebied te beschermen tegen hoogwater zijn dijken aangepast en verlegd.

Aanpak

Het Gelderse Voorst ligt ten westen van de IJssel achter de IJsseldijk. De dijk is verlaagd en een kilometer landinwaarts is een nieuwe dijk aangelegd waardoor er een overstromingsgebied is ontstaan. De IJssel krijgt meer ruimte waardoor de uiterwaarden bij hoogwater gecontroleerd meestromen met de rivier. Door de aanpassingen in het gebied wordt het waterpeil bij hoogwater verlaagd met 29 centimeter en blijft de stroomsnelheid beperkt. Hierdoor treedt er minder schade op en blijft de stad Zutphen beschermd. Als de waterstand in de IJssel weer zakt, zakt ook de waterstand in de uiterwaarden. Nieuw aangelegde gemalen pompen dan het laatste water uit het gebied, waardoor het snel weer droog is.

Met het oog op de veiligheid is in de nieuwe situatie fiets- en autoverkeer van elkaar gescheiden. Het fietspad bovenop de nieuwe dijk biedt fietsers ruim uitzicht over de uiterwaarden, terwijl de auto’s onderlangs rijden.

Planning

In 2012 zijn de voorbereidingen voor dit project gestart en in 2016 is het project afgerond.

Samenwerking

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Brummen en waterschap Vallei en Veluwe. Het is een van de projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Meer informatie >

Locatie